Privacyverklaring

COOKIE POLICY

Gerardushoeve b.v. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: “Hotel Restaurant Gerardushoeve” of “wij” of “ons”) maken gebruik van cookies op hun websites en apps.

1 Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die u in staat stellen de websites en apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de websites en de apps.
In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze websites en apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe de bezoekers van onze websites en apps deze gebruiken, zodat wij eveneens onze websites, apps, producten, diensten en marketinginspanningen kunnen verbeteren (analysis cookies).

2 Toestemming

In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en analysis cookies nadat u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt deze toestemming geven door op “akkoord” te klikken in het ‘Cookie Scherm’ zoals dat boven- of onderaan wordt getoond bij uw eerste bezoek aan de betreffende website of app. Dit Cookie Scherm kan van tijd tot tijd terugkomen, bijvoorbeeld als een bepaalde cookie is geweigerd of verwijderd (‘Cookie instellingen’, zie hieronder).
U kunt de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites en apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of de app. Daardoor kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites en apps. Een andere mogelijkheid is dat u de browser van uw computer zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst.
De Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe u uw browser kan instellen.

3 Cookies van derden

Op onze websites en apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst of links bevatten naar websites van derden, waarover wij geen zeggenschap hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze derden. Meer informatie vind u in het privacy en cookie beleid van [Google], [Google Analytics] en [Facebook].

4 Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 28-06-2018

PRIVACYVERKLARING

Gerardushoeve b.v. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: “Hotel Restaurant Gerardushoeve” of “wij” of “ons”).

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gerardushoeve.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3 Waarom we gegevens nodig hebben

Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4 Hoe lang we gegevens bewaren

Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 5 jaren.

5 Delen met anderen

Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6 In kaart brengen websitebezoek

Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gerardushoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8 Beveiliging

Hotel Restaurant Gerardushoeve b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie (+31(0)43 455 1793 of via info@gerardushoeve.nl.

9 Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.